Cellegrupper

En cellegruppe er en livsnær smågruppe som samles i hjemmene til kristent fellesskap. Disse er menighetens byggeklosser, på samme måte som celler i kroppen er dens byggeklosser. Det kommer stadig flere med i gruppene, og når gruppene når ca 10-12 medlemmer deles gjerne gruppen for å gjøre plass til nye. Vi ønsker at alle som tilhører Grimstad misjonskirke skal være med i ei cellegruppe, og at alle som vil skal få tilbud om å være med i ei gruppe.

En cellegruppe er en livsnær smågruppe som samles i hjemmene til kristent fellesskap. Disse er menighetens byggeklosser, på samme måte som celler i kroppen er dens byggeklosser. Det kommer stadig flere med i gruppene, og når gruppene når ca 10-12 medlemmer deles gjerne gruppen for å gjøre plass til nye. Vi ønsker at alle som tilhører Grimstad misjonskirke skal være med i ei cellegruppe, og at alle som vil skal få tilbud om å være med i ei gruppe.

Hver cellegruppe har en gruppeleder, og gruppene møtes hjemme hos hverandre. De fleste gruppene møtes hver andre uke. Vi har ulike typer grupper som pargrupper, mannsgrupper, kvinnegrupper, geografiske grupper o.l. En kveld i en cellegruppe består av et lite måltid mat, tid for sosialt fellesskap og åndelig fellesskap. Det blir satt av tid til tilbedelse, forbønn og samtale om et valgt tema. Har du spørsmål om gruppene eller ønsker du å bli med så ta gjerne kontakt med Grace Torsøe Johansen på grace@grimstadmisjonskirke.no eller snakk med info-standen etter gudstjenesten.

Under kan du laste ned samtaleopplegg for cellegruppene. De er basert på søndagens tale:

 

Cellegrupper

 

 

 

Samtaleopplegg fra taler på gudstjenester

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone