Kalender>Gudstjeneste
Gudstjeneste kalender
Gudstjeneste for maks 200. Påmelding her.

Gudstjenesten er menighetens storsamling, og vi ønsker at den skal være et møte mellom himmel og jord, mellom ditt liv og den levende Gud. Vi sier at gudstjenesten skal være Gud til ære og oss til gavn.
There is translation to English available in our Sunday morning services.
For barna har vi Barnekirke(3-5 år og 1.-3.klasse), BTweens (4.-7.klasse) og Galleriet (ungdomsskolen), samt et småbarnsrom i tilknytning til kirkesalen for de under 3 år.

OBS:
Pga restriksjoner ifbm Covid-19 vil gudstjenestene våre unnvike fra normalen. Følg med på Nyheter på nettsiden vår eller på Facebook-siden vår for oppdateringer om den kommende gudstjenesten.

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone