Kalender>Fellesskapskveld
Fellesskapskvelder kalender
Vi ønsker å oppgløde og utfordre hverandre i troslivet gjennom deltagelse, levd liv og fellesskap. Enkelte søndagskvelder samles vi derfor i spisesalen til enkel kveldsmat, vitnesbyrd, sang, forbønn og mulighet for å dele med hverandre.
Kveldsmat, vitnesbyrd, bønn, forbønn

Kristent fellesskap og disippelgjøring handler om deltagelse. Å praktisere troen, prøve ut nådegaver, dele med hverandre og ha godt fellesskap er måter å vokse og utvikle seg på. Vi ønsker å legge til rette for dette gjennom noe vi kaller Fellesskapskvelder.

Her blir det tid til å spise kveldsmat sammen og ha sosialt fellesskap, og også god tid til sang, forbønn, dele vitnesbyrd og ting Gud minner oss på der og da. Vi sier at vi ønsker å oppgløde og utfordre hverandre i troslivet gjennom deltagelse, levd liv og fellesskap. Velkommen til Fellesskapskvelder!

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone