06.03.2019
Tid for service
7.mars er det askeonsdag og fastetida starter. Denne strekker seg fram til påske. Dette vil vi ha fokus på i gudstjenestene denne perioden.

Fastetida har tradisjonelt ikke hatt så stor betydning blant protestantiske kristne. Faste kommer av det greske ordet «nesteuo» som betyr «å ikke spise». Fastetida har derfor tradisjonelt dreid seg om å avstå fra mat utenom på søndager. Det å avstå fra noe er ikke lystbetont eller gøy, og derfor har kanskje ikke fasten fått den plassen den fortjener. Både i det vestlige samfunnet generelt og i vår frikirkelige kultur har de mer lystbetonte festene og høytidene størst plass og fokus. Fastens hovedmål er ikke å avstå fra det ene eller det andre, men om å rette oppmerksomheten mot Gud, og også peke fram mot påska og Jesu død på korset. 

Et par sitater om faste:

  • «Å faste er å gi avkall på et mindre gode for å vinne et større. Det burde ikke være noen uaktuell tanke.»
  • «Snarere enn å plage seg selv, handler fasten om å oppøve åndelig styrke og disiplin. Det er et umistelig gode, ikke minst i vår tid. En nyttig utfordring skulle derfor være å tenke over hvordan den enkelte av oss kan ta fastetiden på alvor.»

Dette ønsker vi å løfte opp! 

Vi har valgt å kalle taleserien i fastetida «Tid for service». Bilen vår må jevnlig på service. Den blir gått over og sjekket. Er det noe som er defekt og må skiftes ut? Den får oljeskift og andre nødvendige småoperasjoner. Fastetida kan være en god tid for en årlig sjekk. Hvordan står det til i livet? Hvordan forvalter jeg tida mi og ressursene mine? Bruker jeg dette på en måte som er til glede for Gud? Eller tenker jeg mest på meg selv?

Fasten er ikke noe en plikt eller noe en må følge. Den kan kjennes mindre spennende og motiverende enn de mer festlige høytidene og tradisjonene. Men kan det tenkes at det å roe ned, avstå fra noe, endre fokus har noe godt å si oss? Kan det også gjøre at festlighetene blir enda mer festlige? Uten hverdager blir det som kjent heller ingen festdager.

10.mars- Innledning

Odd Arild Berge innleder taleserien med å snakke om hva faste er og hva vi ønsker å fokusere på i taleserien og høytiden.
Barnevelsignelse og forbønn etter barnedåp, utdeling av bibel til 5.klassinger

17.mars- Årsfest

Denne søndagen er det årsfest og årsmøte. Den inngår ikke som en del av «Tid for service» taleserien, men fokuset blir menighetens nye visjon og mål for årene som ligger foran

24.mars- Materialisme og forvalteransvar

Knut Moholt taler denne søndagen om materialisme og hvordan vi forvalter ressursene våre og Guds skaperverk

31.mars- Hvile

Odd Arild Berge taler om nødvendigheten av hvile. Denne søndagen innleder ei hvileuke i menigheten hvor vi har oppmuntret avdelingene til ikke å ha samlinger. Vi oppmuntrer også til skjermfri uke fra mandag til fredag og legge til rette for kvalitetstid til familie og venner.

7.april- Avslutning

Odd Arild Berge avslutter taleserien med en oppsummering og avslutning. Forhåpentligvis har noen gjort seg erfaringer i løpet av fasten som vi kan få fram.
Nattverd

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

406 93 978

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone