11.10.2020
Valg av nytt lederskap
Til våren skal menigheten ha valg av nytt lederskap. Valgkomiteens mandat er å fremme forslag til et sammensatt og helhetlig lederskap som er på valg våren 2021. Til dette arbeidet trenger valgkomitéen medlemmenes innspill og forslag til kandidater dere mener ville fylle denne oppgaven på en god måte.

Til våren skal menigheten ha valg av nytt lederskap. Valgkomiteens mandat er å fremme forslag til et sammensatt og helhetlig lederskap som er på valg våren 2021.Til dette arbeidet trenger valgkomitéen medlemmenes innspill og forslag til kandidater dere mener ville fylle denne oppgaven på en god måte.

I Misjonskirken er hele lederskapet på valg som ett team. Tanken om et nådegavebasert lederskap er retningsgivende for valg av personer inn i lederskapet.

Send forslag til en av medlemmene i valgkomiteen:

Øivind Eskedal; 97767903

Heidi Curwen; 92281632

Silje Metveit: 48150360

Morten Hovland: 90562568

Kirsten Bondevik (leder): 98056858

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone