05.01.2021
Utsatt semesteroppstart
Etter anbefalinger fra regjeringen er alle våre fysiske samlinger utsatt i perioden 4.-18.januar, med unntak av Rasteplassen og Åpen barnehage som holder åpent etter dialog med kommunen. I tillegg er Samtalerommet tilgjengelig, slik at samtaler er mulig å gjennomføre også i dette tidsrommet.

Det er anbefalt å ta 14 dagers pause i all aktivitet frem til 18.januar og vi følger de nasjonale anbefalinger også i Misjonskirken. Det er kommet en tydelig anbefaling også fra Misjonskirken Norge sentralt som lyder:

"I lys av smittesituasjonen og myndighetenes nye tiltak, anbefaler vi menighetene å ta pause i all aktivitet som samler mennesker fysisk i perioden 4.-18. januar."

Det betyr at alle aktiviteter i misjonskirken må vente med oppstart til etter 18.januar. Forhåpentligvis vil vi vite mer før den tid om hvordan veien blir videre.

Forøvrig er det noen presiseringer:
1: Rasteplassen holder egen dialog med kommunen mtp. hva de kan/ikke kan gjøre.
2: Åpen barnehage kommer inn under barnehageforskriften, og holder også egen dialog med kommunen om sitt arbeid.
3: Samtalerommet tillates og fortsette med en til en samtaler så lenge medarbeiderne selv føler seg komfortable med dette. 

Utover dette vil vi spille inn digitale gudstjenester og prøve å holde de fleste andre møter som kan holdes digitalt - digitalt i denne perioden. Vi anbefaler at cellegruppene også tar pause i disse 14 dagene og eventuelt møtes digitalt om de ønsker dette. Alphakurset utsettes oppstart med ei uke, slik at 19.januar blir første kurskveld, gitt at det åpnes opp fra dagens restriksjoner.

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone