Bønn

Torsdag er bønnens dag i Misjonskirka

Hver torsdag er det to ulike bønnemøter: Morgenbønn og Kveldsbønn.

09.00: Morgenbønn. En time med bønn for menigheten, byen og landet.

19.00: Kveldsbønn. Bønn for menighet, by, land og verden. Også muligheter for personlig forbønn. Stillhet og lovsang.

19.30 en gang pr mnd: Bønn- og lovsang i kirkesalen. Det blir tid til lovsang, vitnesbyrd, Guds ord og Åndens gaver, forbønn og bønn

 

Kontakt bønneansvarlig

Morgenbønn
Ulf Imenes
Tlf: 90 10 73 04
e-mail: ulf.imenes@online.no

Kveldsbønn
Johnny Eskedal
Tlf: 95 99 51 02
e-mail: eskedal@yahoo.no

 

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

406 93 978

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone