Stab og Lederskap

Staben

Grace Synnøve Torsøe Johansen
gracetorsoe
grace
+47 926 45 159
Hanne Stomnås Flottorp
Touchpoint-koordinator
hanne f 95
+47 954 70 761
Vidar Gabrielsen
Seniorpastor, frivillig
vidargabriel
+47 415 99 539
+47 37 04 14 81
Lederskapet


Lederskapet er menighetens øverste ledelse, og velges for 2 år av gangen på menighetens årsmøte.
Lederskapet består av 6 valgte medlemmer i tillegg til menighetens pastorer.

Sittende Lederskap ble valgt på årsmøte 12. mars 2017, for en periode på 2 år.
Lederskapet består av:

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

406 93 978

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone