Stab og Lederskap

Staben

Knut Erik Moholt
knut
+47 971 11 519
Odd Arild Berge
Pastor
oddarildberge
oddarild
+47 996 08 028
Marion G. Bojanowski
Administrasjonsleder
marion
marion b
+47 992 26 889
+47 406 93 978
Anne Kjersti Dahl Myre
Barne- og familiearbeider
anne kjersti
akjerstid
+47 958 29 623
Grace Synnøve Torsøe Johansen
gracetorsoe
grace
+47 926 45 159
Nicole Renate Syvertsen
Ungdomsarbeider
nicolerenate
nicole
+47 979 52 736
Hanne Stomnås Flottorp
Touchpoint-koordinator
hanne f 95
+47 954 70 761
Vidar Gabrielsen
Seniorpastor, frivillig
vidargabriel
+47 415 99 539
+47 37 04 14 81
Eirik Korsgaard
Vaktmester, frivillig
eirik korsgaard
vaktmester
+47 478 87 789
+47 37 04 77 65
Karin Haugnes
Daglig leder Rasteplassen
karin haugnes
+47 952 32 924
+47 37 04 36 09
Lederskapet


Lederskapet er menighetens øverste ledelse, og velges for 2 år av gangen på menighetens årsmøte.
Lederskapet består av 6 valgte medlemmer i tillegg til menighetens pastorer.

Sittende Lederskap ble valgt på årsmøte 12. mars 2017, for en periode på 2 år.
Lederskapet består av:

Sjur Brændeland
Leder av lederskapet
sjur
sjurbr
+47 37 25 98 35
+47 991 63 697
Kirsten Sandkleiv Bondevik
jrbo
kjrbondevik
kirsten bondevik
+47 980 56 858
+47 37 09 14 46
Knut Harald Aagenæs
khaagenaes
+47 909 32 429
+47 37 25 77 80
Lena Skaregrøm
lskaregr
+47 37 04 21 73
+47 975 14 598
Torfinn Kvalsvik
tok-post
tokpost
+47 913 45 910
+47 37 25 96 77
Elin Eivindson Valborgland
elinvalborg
elinevalborgland
+47 415 51 222
+47 37 04 47 57
Knut Erik Moholt
knut
+47 971 11 519
Odd Arild Berge
Pastor
oddarildberge
oddarild
+47 996 08 028
 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

406 93 978

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone