Stab og Lederskap

Staben

Knut Erik Moholt
Hovedpastor
knut
knott80
+47 971 11 519
Odd Arild Berge
Pastor
oddarildberge
oddarild
+47 996 08 028
Marion Gunstveit Bojanowski
Administrasjonsleder
marion
marion b
post
marion
+47 992 26 889
Anne Kjersti Dahl Myre
Barne- og familiearbeider
anne kjersti
akjerstid
akimor
+47 958 29 623
Grace Synnøve Torsøe Johansen
Barne- og familiearbeider og administrasjonsmedarbeider
gracetorsoe
grace
+47 926 45 159
Kristoffer Gullhav
Ungdomsarbeider
kristoffer gullhav
kristoffer
+47 452 15 744
Nicole Renate Syvertsen
Touchpoint-koordinator
nicolerenate
nicole
+47 979 52 736
Eirik Korsgaard
Vaktmester, frivillig
eirik korsgaard
vaktmester
+47 478 87 789
+47 37 04 77 65
Karin Haugnes
Daglig leder Rasteplassen, frivillig
karin haugnes
+47 952 32 924
+47 37 04 36 09
Magnus Syvertsen Gellein
Frivillig diakon
magellein
+47 416 22 982
Lederskapet


Lederskapet er menighetens øverste ledelse, og velges for 2 år av gangen på menighetens årsmøte.
Lederskapet består av 6 valgte medlemmer i tillegg til menighetens pastorer.

Sittende Lederskap ble valgt på årsmøtet 6.april 2021, for en periode på 2 år.
Lederskapet består av:

Trond-Vegar Johansen
tvjodden
+47 926 56 899
Ingeborg Larsen
ingeborglarsen
+47 917 26 145
Marit Østvold Øksendal
maritoksendal
+47 452 24 192
Kristoffer Evenstad
kristoffer evenstad
+47 406 26 048
Christopher James Curwen
curwen james
+47 974 09 353
Knut Erik Moholt
Hovedpastor
knut
knott80
+47 971 11 519
Odd Arild Berge
Pastor
oddarildberge
oddarild
+47 996 08 028
 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone