Omsorgstjenesten

 

Omsorgstjenesten

Målet for omsorgstjenesten er å være en utstrakt hånd til oppmuntring og støtte til de som trenger det, hovedsakelig menighetens medlemmer.

Omsorgstjenesten ledes av Torunn Eide og Helga Syvertsen. Sammen med pastor Odd Arild Berge og flere andre, går de på hjemmebesøk. Dette gjelder syke, eldre, de som fyller 75 år og deretter hvert år fra 80. I tillegg arrangerer de førjulsfest for eldre hvert år.

Kontakt

Torunn Eide
Tlf: 980 99 313

Helga Syvertsen
Tlf: 907 04 613

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone