Ungdom/ Unge voksne

På denne siden vil du kunne lese om:

- Power Station

- Lærlingplassen (Konfirmanter)

- Speideren

- TouchPoint

- Galleriet

 


Velkommen til Power Station

Ungdom/ Unge voksne

Power Station skal være et inkluderende fellesskap hvor ungdommer får møte Jesus, vokse i troa på han, og får oppleve gleden ved å være til velsignelse for andre mennesker.

Hvem er vi? 
Power Station er ungdomsarbeidet i misjonskirken. Alle fra 8.klasse og oppover er velkomne. Vi samles onsdager fra 19:30. Da er det møte med lovsang, tale og forbønn. Etterpå er det cafe med byens beste milkshake og diverse aktiviteter. 

Team
Vi har forskjellige kaféteam som bidrar hver sin onsdag, ca 1 gang i måneden.

I tillegg til disse teamene har vi et lovsangsteam og teknikerteam. Ta kontakt for deltakelse. 


Sosiale medier
Følg med på vår facebook side for informasjon, oppdateringer og nyheter: https://www.facebook.com/powerstationgrimstad
eller instagram: @powerstationinsta og snapchat: powerstationmk

 

Kontakt Power Station

Kristoffer Gullhav
Tlf: 452 15 744
E-post: kristoffer@grimstadmisjonskirke.no

 

Lærlingplassen

Lærlingplassen

Vårt mål med barne- og ungdomsarbeidet vårt er å legge til rette for en levende og mobil tro på Jesus. En tro som holder livet ut og som tåler livets realiteter. Jesus har gitt alle sine etterfølgere et oppdrag: Gå ut og gjør disipler (Misjonsbefalingen i Matteus 28:18-20). Disippel er et ord vi sjelden bruker i dagligtalen lenger, men det betyr rett og slett lærling eller student. Vi ønsker å utruste ungdommer til å bli etterfølgere av Jesus, altså hans lærlinger. Dette er ikke en quick fix eller noe som skjer i løpet av en kveld, men en pågående prosess livet gjennom.
For å hjelpe ungdommer til dette, har vi valgt å utvide vårt konfirmantarbeid til å strekke seg gjennom hele ungdomsskoletida, altså tre år med trinnbasert undervisning. For 8.trinn Vennegrupper, 9.trinn Konfirmasjon, 10.trinn Tro i praksis (TIP). Fra høsten 2021 vil vi også gi et tilbud til de som går på videregående skole.
Lærlingplassen er annen hver onsdag kl 18-19.30. Dette er i forkant av Power Station som er vårt ungdomsarbeid. Undervisningen er i hovedsak delt inn i tre bolker: Sosialt, undervisning og grupper. Fra 19.30 er det Power Station, og de onsdagene det er Lærlingplassen først er det sosialkveld med åpen kafé, spilling og av og til organiserte konkurranser og aktiviteter. Vi oppfordrer alle som er med på Lærlingplassen til å bli igjen og være med på Power Station de onsdagene de er på Lærlingplassen, og også komme på Power Station den onsdagen det ikke er Lærlingplassen. Vi ønsker å bygge et godt ungdomsmiljø i kirka vår!
Det er påmelding til hvert av årstrinnene, og vi anbefaler å være med alle tre årene, men det er frivillig og fullt mulig bare å delta ett av årene.

Vennegrupper

For 8.trinn er det et opplegg som kalles Vennegrupper. Dette startet vi opp høsten 2019. Her er vennskap i fokus, så det å bli godt kjent med hverandre og bli trygge sammen er viktig. Derfor finner en også på ulike sosiale aktiviteter. Vi ønsker også at ungdommene skal utvikle et vennskap med Jesus, og undervisningen på Vennegrupper handler stort sett om at ulike personer i ulike aldre forteller om hvordan de ble venner med Jesus og hvordan deres vennskap ser ut nå. 
I påska legges det opp til å reise på leir sammen. Leiren er PåskeStagedive på Vegårtun.
Vennegrupper starter kl 18 og varer til 19.30.

Konfirmasjon

Å konfirmere betyr å bekrefte. I Misjonskirka legger vi til rette undervisningen slik at konfirmantene skal få et best mulig utgangspunkt for å ta et bevisst valg om tro, og bekrefte om de ønsker å følge Jesus. Samtidig legger vi stor vekt på det sosiale og at konfirmantene skal ha det gøy og bli godt kjent med hverandre. To ord som går igjen fra tidligere konfirmanter om undervisningen er "gøy" og "lærerikt".

Temaene i undervisningen vil være grunnleggende sider ved den kristne tro. Bibelen, Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er noe konfirmantene vil bli bedre kjent med, i tillegg til temaer de unge kjenner igjen fra sin hverdag som Påvirkning, Sex og kjæresterier, Urettferdighet osv.
Undervisningen for konfirmantene er annen hver onsdag fra 18.00 til 19.30.

Konfirmantåret starter etter høstferien og første helga i november drar vi på konfirmantleir med andre konfirmanter fra misjonskirkene i Aust-Agder.
Vi ønsker at konfirmantene skal finne sin plass i det større fellesskapet i ungdomsmiljøet og har en nær link til Power Station.
I tillegg har vi et par sosialkvelder med bl.a bowling og pizza, vi besøker Ansgarskolen og er med på Aksjon Flyktning sammen med andre konfirmanter i Grimstad. 

Fra 2016 har vi reist på tur til Romania for å besøke en menighet der nede, og se og oppleve fattigdom og utfordringer vi sjelden opplever i Norge. Dette vil vi fortsette med også i årene som kommer. Denne turen er i vinterferien, dvs uke 8.

I 2020 og 2021 ble konfirmasjonsdagen utsatt fra april til august pga koronasituasjonen. Konsekvensen av flyttingen har blitt at vi har endret konfirmasjonsdag permanent fra siste lørdag i april til siste lørdag i august.
Konfirmasjonsdagen blir i 2022 lørdag 27.august.

Tro i praksis (TIP)

Når ungdommene våre står til konfirmasjon er målet at de skal bekrefte at de vil følge Jesus. Det innebærer at konfirmasjonen ikke er avslutningen på noe, men heller starten på et liv sammen med Jesus. De som velger yrkesrettet utdanning i videregående skole har to år med teori på skolen og deretter blir de lærlinger og skal øve på å ta i bruk det de har lært og øvd på på skolen. Vi ønsker det samme for ungdommene våre i troslivet deres! Fra høsten 2020 starter vi derfor Tro i praksis, eller TIP som det kan forkortes.

Å tro på Jesus er ikke en teoretisk eller intellektuell greie, det er å leve livet sitt sammen med han. Det innebærer altså handling og praksis. I TIP ønsker vi å legge til rette for at ungdommene kan utforske troen helt praktisk. Vi kommer til å lese korte avsnitt fra Bibelen, særlig om Jesus, reflektere over disse og finne ut hvordan dette angår våre liv i dag. Deretter vil vi utfordre ungdommene til å velge hvordan å ta dette med seg i livet sitt fram til neste undervisning. I tillegg kommer vi til å gjøre praktiske ting sammen, som f.eks å arrangere Gratis dekkskift.
TIP møtes annen hver onsdag 18.00-19.30.

For påmelding til en av gruppene, fyll ut skjemaet under:

Kontakt Lærlingplassen

Pastor Odd Arild Berge (Hovedansvarlig Lærlingplassen og TIP)
Tlf: 99 60 80 28
E-post: oddarild@grimstadmisjonskirke.no

Kristoffer Gullhav (Konfirmanter)
Tlf: 45 21 57 44
E-post: kristoffer@grimstadmisjonskirke.no

Nicole Syvertsen (Vennegrupper)
Tlf: 97 95 27 36
E-post: nicole@grimstadmisjonskirke.no

Speideren

Speideren

MSK speiderene har som motto "Speidere for Kristus og menigheten". Speiderne er en del av Grimstad misjonskirkes barne- og ungdomstilbud.

Speidergruppen har mer enn 80 speidere, og er dermed den desidert største speidergruppa i Grimstad. Vi driver et tradisjonelt speiderarbeid med en klar fokus på det kristne budskapet.

Speiderene hos oss er fra 8 år og oppover, og vi har følgende inndeling:

Småspeider: fra 2. til 4.klasse
Storspeider: 10 år (5. klasse) til 16 år                                                                                                                                                                                        Roverne:  16 år - 25 år                                                                                                                                                                                                              Leder: 25 år og oppover 

Vi har alle møtene på tirsdager kl. 17.30. Småspeiderene har stort sett alle sine møter ute og storspeideren har varierte møter.

Småspeiderne slutter kl 18.45 og storspeideren slutter vanligvis sine speidermøter kl. 19.

 

Andre plattformer: 

Få oppdateringer, informasjon og annet gøy på våre sosiale plattformer: 

Nettsidehttp://www.1grimstadmsk.no

Facebook: https://www.facebook.com/1Grimstad-MSK-320444048409339/

 

Kontakt Speideren

Gruppeleder Roy Slettene

Tlf: 99153312
E-post: royslett@online.no

Utleie av Bjørkos leirsted
Kontakt Jon Tønnesen mob. 41333870 for informasjon og bestilling.
Utleie av kanoer
Kontakt Roy Slettene 99153312 for informasjon og bestilling.

 

 

Touchpoint

Touchpoint er et arbeid blant studenter og unge voksne.
Touchpoint

Vi ønsker å skape en «kom og se»-opplevelse som engasjerer folk, bygger tillit og leder mennesker til Gud.

Møtene våre varer rundt 60-75 minutter, inneholder moderne lovsang, taler med relevant budskap, og det er alltid gratis kafé etter møtene.
I tillegg til møtene ønsker vi at alle skal finne seg til rette i en connect-gruppe og en tjeneste.

Touchpoint finnes flere steder i landet, også i Grimstad under navnet Touchpoint Aust-Agder. Toucpoints visjon er å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til etterfølgere av Jesus.

Touchpoint Aust-Agder har møter annen hver mandag kl 19.30 her i Grimstad misjonskirke. 

For mer informasjon, sjekk ut touchpoint.no eller Facebooken vår.

 

 

Galleriet

Galleriet er et tilbud til ungdom på 8.-10.trinn parallelt med Gudstjenesten søndager kl.11. Ungdommene møtes på Galleriet og er med i den vanlige Gudstjenesten fram til talen. Da går de inn i "Stua" og får egen undervisning der. Etter undervisningen kan man gå tilbake til Galleriet om man ønsker å få med seg lovsangen i slutten av Gudstjenesten, eller man kan bli igjen i "Stua", og spille brettspill eller skravle hvis man heller vil det.

 

Kontakt:

Anne Kjersti Dahl Myre, Barne- og Familiearbeider

Tlf: 95829623
Epost: anne.kjersti@grimstadmisjonskirke.no

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone