Hvem er vi?

Hvem er vi?

Grimstad misjonskirke er en aktiv frimenighet med et variert tilbud for alle aldersgrupper. Menigheten er tilsluttet kirkesamfunnet Misjonskirken Norge som har rundt 90 menigheter i Norge.

Fellesskapet vårt spiller på et stort register av frivillige og flittige ressurspersoner. Derfor har vi et stort aktivitetstilbud og mange arrangementer, tilpasset alle aldre.

Hovedsamlingen er søndagens gudstjeneste, som varer fra klokken 11:00 til ca. 12:30, og som samler alle generasjoner.

På nettsidene våre finner du informasjon om de forskjellige aktiviteter og tilbud menigheten har.
Ta en liten runde og se om du finner noe du har lyst til å se nærmere på. På nettsidene til hvert tilbud finner du også kontaktinfo. Vi hører gjerne fra deg!


Hva tror vi på?

Grimstad misjonskirke har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen, men er tilsluttet den apostoliske trosbekjennelsen. Nye medlemmer som opptas i menigheten tilslutter seg derfor følgende trosgrunnlag:

 • Menigheten er grunnet på Jesus Kristus Guds Sønn.
   
 • Vi bekjenner Gud som vår himmelske Far, Kristus som vår Herre og frelser og Den Hellige Ånd som vår lærer, trøster og talsmann.
   
 • Vi tror at Bibelen er Guds ord og derfor menighetens eneste og fullkomne rettesnor for liv og lære.
   
 • Vi tror at den kristne menighet består av alle som ved troen på Jesus er blitt født på ny.
   
 • Vi ønsker derfor i liv og lære å hevde de kristnes enhet og virke for våre medmenneskers omvendelse og frelse.

 

Vår visjon og verdier

Vår visjon er Tett på- Jesus, hverandre og Grimstad
Trykk her for å se tale fra gudstjenesten 10.01.21. Den gir et godt innblikk i hvem vi er og hva vi jobber mot.

Våre verdier er: "Rotfestet, Raus og Relevant". Dette er også Misjonskirken Norges verdier.
(Ved å klikke på de ulike verdiene kan du høre taler om de ulike verdiene våre som ble holdt i januar 2019. Det er en fin måte å bli mer kjent med hva vi som menighet ønsker å leve ut i hverdagen.)

Vi ønsker å leve tett på Jesus med livene våre, ha godt fellesskap og nære relasjoner som deler tro og liv til oppmuntring og utfordring, og vi ønsker å bety en forskjell for byen vår og være til velsignelse for Grimstads befolkning.

Vår historie

Grimstad misjonskirke har røtter i Norges første frikirkelige menighet, Det Norske Misjonsforbund (Fra 30.09.2016: Misjonskirken Norge). DNM ble grunnlagt i Skien, året 1856, av statskirkeprest Gustav Adolf Lammers, og stiftet 8. juli 1884 av verdensmisjonæren Fredrik Franson fra USA. Dette ble en landsomfattende menighets- og misjonsorganisasjon, preget av en mer alliansebetont kristendomsform, med et forpliktende motto om kristen enhet. Grimstad Evangeliske Misjonsmenighet ble stiftet 22. september 1939 av Michael B. Waade, etter en tverrkirkelig vekkelse i Teltmisjonen i Grimstad. Første misjonshus ble innviet 9. november 1942. Bygget tilhørte opprinnelig IOGT, Folkehåpets Hus i Landvik. Bygget ble kjøpt for kr. 4.300 og deretter flyttet til Skaregrømsveien. Totale byggekostnader utgjorde kr. 15.300. Motto for huset og innvielsesfesten: Dette verk er gjort av Gud. Misjonshuset ble fort for lite. En utvidelse ble derfor utført, på dugnad. Den nye Misjonskirken stod ferdig 12. oktober 1969. Kjøkken og spisesal ble innredet i kjelleren. Etter stadig behov for mer plass, ble Misjonskirken i Skaregrømsveien solgt. Dermed flyttet menigheten til det gamle Garveriet i Grimstad. Her ble det iverksatt nok en fabelaktig dugnad, der sal etter sal ble pusset opp. Det ble også gjort en innsats på å få utsiden i god stand.
Året 1863 kom 24 år gamle Otto Andersen til Grimstad. Han satte i gang byggingen av et garveri med beboelseshus ved Vassbekken i 1884.
Det meste av bygningen brant ned i 1904. Dagens garveribygning ble gjenreist på restene av mursteinene som stod igjen. Garveriet ble drevet frem til 1950, og deretter solgt til Dale Fabrikker. Grimstad Frø A/S var de siste som hadde virksomhet i garveribygget.
Misjonskirken i Grimstad overtok tomt og bygninger i 1990 og var der frem til 2016. 

I februar 2016 flyttet vi inn i Grooseveien 36, ca. 500 meter fra gamle misjonskirken.
På grunn av vekst i menigheten var det begynt å bli trangt i Garveriet, og i det gamle HIA-bygget i Grooseveien fant vi et nytt flott lokale. Også her ble mye gjort på dugnad, og ny kirkesal med plass til 600 mennesker ble innviet i april 2017.

Nedenfor finner du en kronologisk oversikt over samtlige pastorer som har vært ansatt i Grimstad misjonskirke. Dersom du har tilleggsinformasjon (spesielt datoer), så mottas dette med stor takk! 
 

 • Johan Arnt Hellum (fra 1941)
 • Olaf Tvedt
 • Ingvar Andersen
 • Gunnar Guttormsen
 • Thorleif Østebø
 • Oddbjørn Lønskog
 • Arne Wallin
 • Thore Tellefsen
 • Fred Lykkås
 • Helene Schwalb med ungdomspastor Elin Eivindson (nå Valborgland)
 • Håkon Knutsen
 • Dag Kristoffersen med ungdomspastor John Tore Daland
 • Stein Bjørkholt (vikar)
 • Kjell Birkeland (2005-2015) (med ungdomspastor Odd Arild Berge fra 2012)
 • Knut Moholt (2016-) (med ungdomspastor Odd Arild Berge. Berge ble medpastor fra 2018)

 

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone