Dypdykk

Dypdykk er for deg som ønsker å vokse og modnes i troen din. Dypdykk går i over 3-6 kvelder hvor det er bibelundervisning og tid i grupper til samtale og bønn.

Våren 2019 startet vi opp det første Dypdykk, da under navnet Betakurs. Vi gjorde den gang et dypdykk i Efeserbrevet.
Våren 2020 gikk vi gjennom Jakobs brev. Vi valgte å endre navn til Dypdykk, men konseptet er det samme: Bibelundervisning, samtale i grupper og bønn. 

I 2021 gikk vi gjennom Johannesevangeliet, og i 2022 Johannes Åpenbaring.

Følg med på siden for mer info om hva som skjer i 2023 etterhvert! 

Påmeldingen er nå avsluttet. Velkommen til neste kurs!

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone