Taler>Markus del 3
Markus del 3
11.10.2020

Hovedpastor Knut Moholt fortsetter taleserien med utgangspunkt i Markusevangeliet. Han bruker flere tekster fra kapitlene 9-12 hvor fokuset er på å tjene andre. "Hva kan jeg gjøre for deg?" er utfordringen Knut gir deg og meg. Jesus kalte oss til å være hverandres tjenere. Hvem rundt oss kan vi tjene og hjelpe denne uka?

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone