Taler>Framtidstro del 2
Framtidstro del 2
27.08.2023

Pastor Odd Arild Berge fortsetter taleserien Framtidstro med fokus på "i dag". Hvor henter du mening? Hvilke stemmer lytter du til? Hva bygger du ditt liv på? Dette er spørsmål som han tar opp.

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone