Velkommen til

Grimstad misjonskirke

Nyheter

Siste del av menighetens nye visjon er Tett på Grimstad. Det skal vi løfte opp og være i november! Vi ønsker å være tett på Grimstad ved å dele, bidra og gi. Les mer om hvordan du kan være med!
Les mer
Til våren skal menigheten ha valg av nytt lederskap. Valgkomiteens mandat er å fremme forslag til et sammensatt og helhetlig lederskap som er på valg våren 2021. Til dette arbeidet trenger valgkomitéen medlemmenes innspill og forslag til kandidater dere mener ville fylle denne oppgaven på en god måte.
Les mer
Misjonærene vi støtter i Romania, Dorthe og Cornel, sender jevnlig oppdateringer på hvordan det går med dem. Cornel har nylig vært innlagt i to uker etter å ha fått korona. Han er heldigvis på bedringens vei og ved godt mot. I artikkelen kan du lese mer om arbeidet deres den siste tiden.
Les mer
 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone