Smågrupper

Smågrupper er livsnære grupper som samles jevnlig i hjemmene eller i kirken til kristent fellesskap. Disse er menighetens byggeklosser, på samme måte som celler i kroppen er dens byggeklosser. Vi ønsker at alle som tilhører Grimstad misjonskirke skal være med i en smågruppe, og at alle som ønsker det, skal få tilbud om å være med i en gruppe.

Misjonskirkens visjon "Tett på - Jesus, hverandre og Grimstad" er også målet for smågruppene våre. Derfor har smågruppene både OPP-, INN- og UT-fokus. Gjennom smågrupper får vi hjelp til å vokse i tro og modnes som Jesu etterfølgere. At gruppene er livsnære, gjør at vi får muligheten til å vise omsorg for hverandre. Vi inspirerer hverandre også til en misjonal livsstil.

Vi har ulike typer smågrupper - pargrupper, mannsgrupper, kvinnegrupper, blandede grupper, tweensgrupper, ungdomsgrupper, familiegrupper og geografiske grupper o.l. En kveld i en smågruppe består av noe å bite i, livsnær samtale og åndelig fellesskap gjennom bibellesning, samtale om et tema, lovsang og bønn. De fleste gruppene møtes annenhver uke.

Har du spørsmål om gruppene eller ønsker du å bli med i en gruppe, ta gjerne kontakt med pastor Odd Arild Berge.

Kontakt

Odd Arild Berge
E-post: oddarild@grimstadmisjonskirke.no
Tlf: 99 60 80 28

Under kan du laste ned samtaleopplegg for smågruppene for voksne De er basert på søndagens tale:

 

Samtaleopplegg fra taler på gudstjenester

 

Kontakt oss

Grimstad misjonskirke
Grooseveien 36
4876 Grimstad

992 26 889

 

Bank: 2801 39 58000

Org. nr. 971 327 669

Powered by Cornerstone